Creetion
Creetion
  • Nederlands
    • Engels

MENU

Studenten programma’s & opleidingen

Creetion leidt OutSystems consultants op waarbij niet alleen aandacht wordt besteed aan het ontwikkelen van software met het OutSystems  platform maar ook aan de consultancy skills om samen met klanten analyses uit te voeren die tot goede requirements leiden. Dat doen wij in zowel house als bij klanten.

Een speciale categorie die wij opleiden zijn studenten, waarbij wij ons vooral richten op (technische en bedrijfskundige) Informatica studenten van Universiteiten en Technische Hogescholen die bij ons of onze klanten stage kunnen lopen en/of kunnen afstuderen. Daarvoor hanteren wij een aanpak waarbij bedrijven laagdrempelig kennis kunnen maken met OutSystems en de studenten bij echte klanten van Creetion ervaring opdoen van het hele OutSystems software ontwikkeltraject.

De opzet ons studentenprogramma is globaal als volgt. Na een basisopleiding OutSystems door Creetion in de eerste maand worden ze in de gelegenheid gesteld om bij een klant of bij ons daadwerkelijk software te ontwikkelen die een knelpunt voor de klant oplost, dan wel een (deel)proces optimaliseert. Daartoe moeten ze eerst het probleem/de uitdaging analyseren en vervolgens via een verantwoord architectuur technisch ontwerp, software ontwikkelen m.b.v. OutSystems, deze software testen en indien de klant tevreden is, mogelijk ook implementeren.

Studenten die al ervaring hebben met OutSystems (bv omdat ze in het 3e jaar al bij ons stage hebben gelopen en gecertificeerd zijn) worden gestretcht door meer complexe opdrachten uit te voeren (bv integratievraagstukken).

Tijdens de stage-/afstudeeropdracht laten we de studenten onderling (onder begeleiding van senior consultants) in Agile werkvormen samenwerken. Zo leren ze niet alleen van elkaar om applicaties te ontwikkelen, maar maken ze zich ook andere skills en kennis eigen die voor een consultant belangrijk zijn (o.a. Scrumwerkzaamheden/-rollen/-tooling in de praktijk, communicatieve vaardigheden, presenteren, opstellen business cases, etc.).

De opdrachten worden altijd individueel getoetst en beoordeeld, waarbij het uitgangspunt is dat de student “gestretcht” wordt en het resultaat daadwerkelijk toegevoegde waarde moet hebben.

Indien een student bij één van onze klanten een opdracht uitvoert, worden er heldere afspraken gemaakt met die klant (o.a. begeleiding, vergoeding en resultaten). Creetion heeft altijd een belangrijke rol in de begeleiding van de student. Ze worden in de basis behandeld als alle andere consultants van Creetion, met als doel dat ze ook van allerlei randzaken leren, zoals team overleggen, seminars, kennissessies, etc. Van elke student wordt verwacht dat hij/zij zich certificeert voor OutSystems. Met OutSystems zelf zijn hier afspraken over gemaakt.